FrikultBarnehagen

 Naturen er vår barnehage

Den røde tråden i FrikultBarnehagen er aktivitet og opphold i natur, og vi har gjennom 20 år dokumentert at vår pedagogiske modell også innfrir  på alle læringsmål. Med gjennomført satsing på «hele barnet» vil foreldre oppleve at barnet trives, mestrer og utvikler seg på alle områder.

FrikultBarnehagens avdelinger finner du på Ytteren og Båsmo i Rana kommune, og i Juvika i Hemnes kommune.

FrikultBarnehagen er definitivt ingen oppbevaringsplass for dine barn. Vi har ambisjoner om at alle ungene i FrikultBarnehagen skal stå på «grunnfjell» når de forlater oss som 5-6-åringer, og står klar til å begnynne på en ny epoke i livet.

Skapt for bevegelse

Dette innebærer at hvert enkelt individ har fått lov å utvikle seg ut fra sine forutsetninger og interesser, og har vært gjennom en positiv personlig vekst fra oppstart til avslutning i FrikultBarnehagen.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Frikultbarnehagen lager sine egne skispor

Gjennom vår gjennomførte satsing på «hele barnet» – både kognitivt, fysisk, psykisk og sosialt – vil foresatte oppleve at barnet trives, mestrer og utvikler seg på alle områder.

Den røde tråden i vår barnehage er aktivitet og opphold i natur. Den enkle begrunnelse for dette er at vi mennesker er skapt for allsidig bevegelse og fysiske anstrengelser i naturen.

Den faglige dokumentasjonen på at regelmessig fysisk aktivitet bidrar til friskere, gladere og sunnere barn er overveldende. FrikultBarnehagen viser vei og bidrar til en god Folkehelse!

På skolen vår kaller vi naturen for «det store klasserommet». I barnehagen sier vi om naturen; «dette er vår barnehage!»

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Verdens beste lekeplass

Barna i FrikultBarnehagen blir rett og slett tilbudt verdens beste lekeplass; store trær, myk mose, puddersnø, is, grotter og fjell – naturen har en uendelig mye større kvalitet enn all verdens tilrettelagte lekestativ og «asfaltjungler».

Resultatet blir også at våre unger leker seg i knallform – samtidig som hvert enkelt barn blir stimulert til en stadig høyere grad av sosial og mental trygghet.

Våre ansatte i FrikultBarnehagen er drillet på å tilegne hvert enkelt barn kompetanse og kunnskap innen de fagområder som er nedfelt i barnehagelovens rammeplan:

  • Kommunikasjon, språk og tekst
  • Kropp, bevegelse og helse
  • Kunst, kultur og kreativitet
  • Natur, miljø og tejnikk
  • Etikk, religion og filosofi
  • Nærmiljø og samfunn
  • Antall, rom og form

Lavvuskola

Barna elsker å gjøre «lekser» i lavvoen

Det pedagogiske arbeidet i barnehagen er både integrert gjennom vårt HH-konsept i forbindelse med turer og prosjekter og gjennom planlagte opplegg.

IMG_1381

På eventyr med seilbåt i Solværarkipélet. Rebekka er en stødig styrmann.

Du finner FrikultBarnehager i Rana og Hemnes kommune.

I Rana kommue har vi én base på Ytteren Idrettshus med en storavdeling (3-6 år) og to småbarnsavdelinger (0-3 år) og én base på Skillevollen med en storavdeling og to småbarnsavdelinger.

I Hemnes kommune finner du oss i Juvika, der vi har en storavdeling og en småbarnsavdeling.