Frikult OFFROAD

 

Vårt viktigste fag: Positiv personlig vekst

Frikult Offroad er basert på FrikultModellens pedagogikk. Dette innebærer at hver enkelt elev får skreddersydde opplegg der man blant annet får egne «unike» ukeplaner som er tilpasset elevens ståsted.

IMG_1371

«Klasserom Jespersholmen». Elever og veileder fra Frikult Offroad har invitert gjester fra blant annet Universitetet i Nordland til skjærgårds-lunsj.

Dette begrunnes med våre erfaringer som tilsier at elevens faglige vekst vil følge i kjølevannet av en positiv personlig vekst. Alle undervisningsopplegg ved Offroad vil ta utgangspunkt i elevens forutsetninger og behov. Dette innebærer at hver elev vil få sin undervisning basert på sin individuelle opplæringsplan (IOP).

DSC00368

 HH-6 – MargotHytta er ett av klasserommene våre.

Vårt viktigste fag er PPV – positiv personlig vekst. Dette er i tråd med Kunnskapsløftes mål om å satse på «det hele mennesket». Frikult erfarer at dette også bidrar til generell faglig vekst. Vi snakker om å begynne i rett ende.

Praktisk tilnærming

En vanlig uke på Frikult Offroad vil for de fleste elevene innebære to dager med helhetlig undervisning i såvel skriftlig- som muntlige fag på den enkelte base eleven tilhører. Resten av uka blir planlagt ut fra årstid, prosjekter som er igangsatt og elevens ståsted og motivasjon. Vi har mange slike HH-baser som alle ligger i tilknytning til et naturområde.

Oppleggene er som nevnt individuelle. Noen elever har mer teori/tradisjonell undervisning, mens andre har større grad av HH-lære – helhetslære. Dette innebærer praktisk tilnærming til faget der eleven lærer gjennom praktiske prosjekter som veileder daglig dokumenter gjennom vårt digitale loggsystem.

Hver elevgruppe har sin faste mandags-/ tirsdags-base og består av elever som er på samme faglige nivå – og som trives i lag.

Natur viktig bidragsyter

Vår undervisningsarea er langt mer utradisjonelt enn det eleven er vant med fra den ordinære skolen: En sjark, ei hytte, en bondegård, en lavvo, et fjelltelt eller ei lita koie ute i ”det store klasserommet”. Denne nærheten til naturen er en særdeles viktig bidragsyter til elevens generelle positive utvikling.

 

Det vil til enhver tid være minst seks erfarne veiledere tilknyttet dette skoletilbudet. Noen med pedagogisk bakgrunn, andre med bred praktisk erfaring innen både friluftsliv og arbeid med mennesker.

Hver enkelt elev sitt skoletilbud hos oss er basert på kontrakt mellom Frikult og den aktuelle kommune eleven kommer fra.