Om Frikult

IMG_0306

Frikult ble etablert i 1991.  I dag består Frikult av morselskapet Frikult AS  med to datterselskap knyttet til driften – FrikultBarnehagen As og FrikultSkolen. I tillegg jobbes det kontinuerlig med prosjekter som skal bidra til flere bærekraftige arbeidsplasser.

Fokus på positiv personlig vekst (PPV) og nærhet til natur er grunnleggende elementer i FrikultModellen. Ledestjernen (vår visjon) er å bidra til en global bærekraftig utvikling gjennom lokal handling. 

Gjennom regelmessig aktivitet og opphold i natur (friluftsliv), stor grad av individualisering, Helhetslære (HHL) og vår kombinasjon praktisk-metodiske og teoretiske læring, vil såvel barn, ungdom som voksne oppleve læring som noe positivt.

Alle selskaper knyttet til Frikult er basert på Frikult-Modellen. Dette er en naturpedagogisk modell som fordrer mye av alle ansatte. I dag er det omlag 45 årsverk knyttet til virksomheten. Felles for alle disse forbildene er at man tror på – og ønsker å leve opp til – Frikult-Modellens verdisyn.

Våre viktigste satsingsområder for å nå vår visjon/ledestjerne er fokus på positiv personlig vekst (PPV) hos  både ansatte, deltagere (barn, ungdom, voksne) og foresatte, regelmessig aktivitet og opphold i natur, og kontinuerlig fokus på bærekraftig tenkning og handling. Derfor er vår viksomhet også sertifisert som Miljøfyrtårn.

FrikultSkolen driver Offroad – et alternativt skoletilbud for grunnskolen i Rana kommune. I tillegg er FrikultSkolen godkjent lærlingskole i fagene Barne- og ungdomsarbeid, Tømrerfaget, Skogarbeiderfaget, og Fiskeri- og fangstfaget.

CIMG0747

På vår «Fiske- og fangstlinje» lærer elevene å høste av havet med respekt for

FrikultBarnehagen AS driver barnehager i Rana og Hemnes Kommuner. FrikultBarnehagen og FrikultSkolen samarbeider, og barn og ungdom møtes ofte – på tvers av generasjonskløften.

CIMG0931

Frikult har også mange eksterne samarbeidspartnere – en del av FrikultModellens filosofi er å skape synergier  (både internt og eksternt) ved samarbeid og å stimulere til samhandling. Dette har vært en suksessoppskrift i snart 25 år!

Frikult-Modellen baserer seg blant annet på:

  • Forebygging/Friluftsliv
  • Realisme/Raushet
  • Individualisering/Immaterialisme
  • Kameratskap/Kultur
  • Ung og gammel/ Utfordringer
  • Livsglede/Lek
  • Trivsel/Trygghet

Fakta:
*FrikultModellen har etablert virksomhet i Rana, Hemnes og Hattfjelldal kommuner, og sysselsetter i dag omlag 50  ansatte (45 årsverk) som i løpet av et år tar seg av  omlag 400 barn, ungdom og voksne – 120 deltagere på fulltid i løpet av skoleåret og 300 individer gjennom kurs og veileding.

*Virksomheten er fordelt på Frikult AS ,  FrikultSkolen, et alternativt skoletilbud på grunnskole- og videregående nivå (6-19 år)  og FrikultBarnehagen som tar seg av barn fra 0 til 6 år.

*FrikultModellen har en ledestjerne som er basert på at vi skal bidra til en global bærekraftig utvikling. Den baserer seg på at man kun kan lykkes med en slik utvikling gjennom individets motivasjon og tro på naturens egenverdi.  Gjennom en kontinuerlig prosess vil man veilede deltagerne mot en livsstil som er basert på  nøkternhet, refleksjon og kjærlighet til alt levende. På denne måten vil det enkelte individ ikke bare bidra til å ta godt vare på seg selv, men også sine medmennesker og den natur som er utgangspunktet for vår eksistens.

*FrikultModellen baserer en del av sin pedagogiske modell på bruk av natur, friluftsliv og helhetsrettede prosjekter som døråpner mot forståelse for sammenhenger, for kontakt mellom individer og som ledetråd mot  «det gode liv». Modellen baserer seg på at individet må utvikle seg fra det ståsted den enkelte har – og at man dermed i stor grad må individualisere for å oppnå optimale resultater.