Omsorg

Individuell tilpasset omsorg

Med Frikult Omsorg har vi etablert et tilbud for mennesker som er i en sårbar fase i livet. Med base ved FrikultGården på Ildgruben får brukerne individuelt tilpassede opplegg.

Gjennom FrikultModellens helhetlige menneskesyn har det vært helt naturlig for oss å etablere et nytt tilbud for mennesker som er i en sårbar fase i livet.

Mestring og positive stimuli

Utgangspunktet for Frikult Omsorg er individuelt tilpasset opplegg med utgangspunkt i vårt mål om å gi bruker mestring og positive stimuli – fysisk, psykisk og sosialt – og en indre harmoni.

Frikult Omsorg har base ved FrikultGården på Ildgruben. Her disponerer brukerne stue, kjøkken og bad/WC i våningshuet.

Som en viktig del av FrikultModellen, vil også Frikult Omsorg fokusere på «generasjonsintegrering». Dette innebærer at brukere av Frikult Omsorg både vil møte andre mennesker og dyr på gården.

Riktig kjemi

Frikult vil – ut fra vår lange erfaring i å jobbe med mennesker – være nøye med å integrere mennesker med «riktig kjemi» seg i mellom.

Sentrale kjernerutiner:

 • Tilbereding av måltider
 • Enkle renholds-/ryddeoppgaver
 • Daglige oppgaver som bidrar til fysiske stimuli og trivsel
 • Naturlig integrering mellom mennesker – gamle som unge

I fjøset møter  vi våre  sosialiserte husdyr som blant annet består av tre sauer, to kaniner, ti høns og «Lars Lama». For noen brukere vil det å ha faste oppgaver i fjøset bli dagens høydepunkt (som å f.eks å fóre hønsene og plukke inn egg), mens det unike for andre vil være å sitte med et av smådyrene på fanget og bare kose….

Frikult Omsorg har i tillegg et unikt turområde i umiddelbar nærhet til basen – både sommer og vinter.

Aktiviteter

Her følger noen aktiviteter vi tilbyr brukere av Frikult Omsorg:

 • Matstell / matlaging i våningshus eller Bakstehuset
 • Husarbeid / vasking
 • Gåturer på vei
 • Gåturer på sti
 • Trugetturer med staver
 • Båtturer på Ranfjorden
 • Vedhugst
 • Individuelle opplegg knyttet til dyrestell
 • Trearbeid
 • Enkle arbeidsoppgaver på verksted

Baking av "rengakaka"