FrikultSkolen

 FrikultSkolen – et  læringsmiljø som skaper mestring!

Undervisningen hos oss er basert på en naturlig balanse mellom teori og praksis, mellom «liv og lære». Vi individualiserer og skreddersyr opplegg for deltakerne. I praksis betyr dette at hver enkelt elev følger egne individuelle pedagogiske planer.

DSC00065

Tentamen på Jespersholmen.

Relasjonsbygging

Evaluering skjer kontinuerlig og vi er ekstremt bevisste på at prosessene som kjøres, alltid står i forhold til hver enkelt elevs emosjonelle, faglige og sosiale ståsted.

FrikultSkolen ansér PPV (Positiv Personlig Vekst) som nøkkelen til faglig/kognitiv vekst. I alle disse prosessene vil aktivitet og opphold i natur være et viktig verktøy. Denne satsingen begrunnes blant annet med den svært positive relasjonsbyggingen som finner sted mellom veileder og elev; etablering av relasjoner basert på gjensidig tillit og respekt.

Samtidig vet vi at regelmessig fysisk aktivitet fungerer som en katalysator i prosessen med å gjenskape en god mental og sosial helse.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 Med sertifiserte veiledere vil elevene kunne delta på spennende aktiviteter som for eksempel isklatring. Denne aktivitetsformen bidrar i tillegg til knalløffe fysiske utforfordringer også til en svært sterk relasjonsbygging mellom veileder og elev.

Digital veilederblogg

Vår HH-lære (Helhetslære) og digitale veilederlogg innebærer stor grad av frihet til spontanitet og kreativitet i læringsprosessen. Denne form for kunnskapsformidling kommer i tillegg til tradisjonell klasseromsundervining. For skolevegrere viser det seg at HHL fungerer svært godt som bru inn mot den tradisjonelle skolen. Eleven opplever mestring såvel faglig som sosialt og emosjonelt.

Gjennom vårt flerbase-konsept legger FrikultSkolen til rette for at undervisning/veileding kan foregå i små harmoniske «klasserom», som ligger i tilknytning til natur. Dette kan for eksempel være en koie, hytte eller en av båtene skolen disponerer. Denne satsingen bidrar til høy grad av trivsel – og dermed mestring.

IMG_0457

Jespersholmen er en trivselsskapende base for alle på Frikult.