Visjon

«Gjennom Frikult skal vi bidra til en global bærekraftig utvikling (GBU) gjennom lokal individuell handling.»

Begrepet GBU ble lansert av Bruntlandkommisjonen ifm rapporten ”Vår felles fremtid” i 1987.   Frikult ble etablert i 1991 og ”adopterte” begrepet umiddelbart og har siden brukt dette for å definere vår ”ledestjerne” – visjon. GBU innebærer en tilstand der det er en ballanse mellom menneskets sosiale behov, en helhetlig ivaretakelse av klima, flora, fauna, miljø og en rettferdig global økonomisk fordeling.

Til tross for at man allerede tidlig på  1970-tallet erkjente at forbruk og forurensning stod i fare for å ødelegge det globale økosystemet– og at alle verdens ledere allerede i 1983 lanserte ”Verdenskommisjonen for miljø og utvikling” – synes vi ennå – i 2014 – langt unna en global bærekraftig utvikling.

Slik vi ser det – er det hele snakk om våre valg av verdier – og det er dette som ligger til grunn for etableringen av Frikult.

Frikult fokuserer på verdier som er varige og som er grunnfjellet i det vi alle streber etter:

«Det Gode Liv».

Vi erfarer at lykke og mestring kommer innenfra – gjennom nærhet og kjærlighet til seg selv, sine medmennesker. Og ikke minst til naturen – som vi er en del av.

Våre viktigste satsingsområder for å nå visjonen er individuell PPV-veileding (positiv personlig vekst) rettet mot både ansatte, deltagere og foresatte.

Gjennom strategiske valg av våre baser og med regelmessig aktivitet og opphold i natur, har vi gjennom snart 25 år erfart at synergiene rundt denne satsingen er i samsvar med det vi mennesker egentlig streber etter:

  • Mestring av livet
  • Bedre helse (fysisk, psykisk og sosialt)
  • Mestring av skole, utdanning og arbeid
  • Harmoni
  • Ønske om å bli et godt forbilde for kommende generasjoner

Jo tidligere i livet denne prosessen starter, desto sterkere influens vil FrikultModellen ha på det enkelte individ. Jo flere «Frikultere» som vokser opp – desto flere harmoniske individer vil bidra til å skape en trygg fremtid for hele vår klode

Derfor er FrikultModellen så viktig for fremtiden.