Frikult SKOLE

FrikultSkolen er vårt undervisningstilbud som i sin helhet er basert på FrikultModellens pedagogikk.

Skolen tar utgangspunkt i FrikultModellen – hvor blant annet helhetslære (HHL) og positiv personlig vekst (PPV) står sentralt.

Tilbudet er organisert gjennom et grunnskoletilbud (6-16 år) som heter Frikult Offroad (les mer om dette tilbudet under «Frikult Offroad») og vår Lærlingeskole som er et tilbud til elever fra 16 – 70 år.

FrikultSkolen samarbeider tett med OLKH – Opplæringskontoret på Nord-Helgeland ifm våre tilpassede kvalifiseringsopplegg

I et opplæringsløp ved FrikultSkolen får alle en individuell opplæringsplan (IOP) som tilpasses den enkelte lærling eller lærekandidat.

FrikultSkolen er godkjent som opplæringsbedrift i følgende fagområder:

  • Barne- og ungdomsarbeiderfaget
  • Skogarbeiderfaget
  • Tømrerfaget
  • Fiskeri- og fangstfaget

Frikult-Modellen er basert på forebyggende tenkning og med en visjon om individets forståelse for alt levendes egenverdi. I en slik sammenheng er både nærhet til natur og fokusering på immaterielle verdier grunnleggende. Dette innebærer at modellen er «skreddersydd» i forhold til tiltak/mål  som «Agenda 21» og ikke minst i forhold til ”Kunnskapsløftet”

 

For nærmere info om vår Lærlingeskole – kontakt Ove-Johnny Bustnesli på 911 86687