Skog

Motvekt til industrialisert skogbruk

Gjennom prosjektet FriSkog fokuserer Frikult på langsiktig bærekraftig forvaltning og uttak av virke. Gjennom vår naturpedagogiske vinkling vil også FriSkog bidra til et dypere perspektiv, med større forståelse for sammenhenger og ikke minst øke kunnskapen om og betydningen av manuell og bærekraftig høsting av skogen.

Det var ei fin slette, en gang i tida. Nå er den i ferd med å gro igjen. Men hei, hvilke lyder er det? Det sages, hogges og bæres kvist. Noen bruker håndsag, andre motorsag. Krattskogen ryddes bort, og sletta blir igjen ei fin slette. Ved enden spares de fine bjørkene og ospetrærne som ble plantet for 20-30 år siden.

Ved sletta brenner bålet. Det er endelig klart for å nyte matpakken sin. Noen steiker brødskiva over varmen, mens andre varmer kantareller som de har funnet i skogen.

FriSkog kurser barne- og ungdomsskoleelever i blant annet natur- og miljølære, skogbrukslære og tremåling. Lærlingskolen innen økologisk skogbruk har også sitt virke her.

Målsettingen med FriSkog er å etablere en motvekt til ensidig industrialisert skogbruk og bidra til å skape nye bærekraftige arbeidsplasser.

Gjennom FriSkog vil vi tilby kurs for barnehager og grunnskoler der det legges vekt på formidling av kunnskap om biologisk mangfold,  friluftsliv, vern og høsting av naturressursene i skogen

Pedagogiske trinn i FriSkog:

Kurs for elever ved barne- og ungdomsskolen

 • Natur -og miljølære (teori)
 • Skogbrukslære
 • Praktisk natur- og miljølære
 • Tynning og avstandsregulering med manuelt utstyr
 • Sikkerhetskurs
 • Ryddesag-kurs
 • Tremåling

Lærlingskole – økologisk skogbruk

 • Sikkerhetskurs
 • Motorsag-kurs
 • Natur- og miljølære (teori)
 • Praktisk natur- og miljølære
 • Lauvtrehugst
 • Kapp- og klyveskolen
 • Tynning og rydding
 • Trefelling
 • Kjøreopplæring Jernokse
 • Kjøreopplæring traktor